اسماعیل محمد ولی
اسماعیل محمد ولی
تنهایی کارگران نفت در برابر قدرت مطلقه ابرشرکت‌های نفتی

تنهایی کارگران نفت در برابر قدرت مطلقه ابرشرکت‌های نفتی

قوانین کار در مناطق آزاد از قوانین کار دیگر نقاط کشور متفاوت هستند. آنها گاه ناقض قانون اساسی بوده و در بسیاری مواقع  حقوق اولیه کارگران مناطق آزاد را سلب می‌کنند. این روزها به نظر می‌رسد با ورود خیل ابرشرکت‌های نفتی در آستانه وخیم‌ترشدن وضعیت شغلی کارگران مناطق آزاد هستیم.

رفته بود کار کند، اما کشته شد

رفته بود کار کند، اما کشته شد

شهرام محمدی صبح نهم تیر به سر کارش در پتروشیمی مارون رفت اما به خانه بازنگشت. او تنها کارگر شاغل در صنایع پتروشیمی و نفت و گاز کشور نیست که در تیرماه می‌رود که کار کند و کشته می‌شود. اسماعیل محمدولی در گزارش پیش‌رو با نگاهی به آمارهای منتشر شده از حوادث کار در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، به چرایی رشد این حوادث و مسئولیت دولت و نهادها در برابر کارگران پرداخته است.

چرا ایلنا خبرنگاران کارگری را اخراج کرد؟

چرا ایلنا خبرنگاران کارگری را اخراج کرد؟

چند روز پیش خبرگزاری کار ایران، ایلنا، بخش کارگری را از صفحه خود حذف کرد. پس از آن معلوم شد که دلیل این کار اخراج دسته جمعی خبرنگاران سرویس کارگری این خبرگزاری بوده است. حال اسماعیل محمدولی، که دبیر سرویس کارگری بوده، توضیح داده که چه طور اختلاف نظرها با مدیران خبرگزاری، مدیران خانه کارگر و انتقادها از دولت حسن روحانی زمینه‌ساز اخراج آنان شده‌اند.