آیدین اخوان
یک کیهان دموکراتیک!

یک کیهان دموکراتیک!

در غیاب یک نهاد سیاسی بین‌المللی که بنیادگرایی بازار در کهکشان را به چالش بکشد، ادیسه‌ی فضایی قرن بیست و یکم می‌تواند به معنای تمرکز هرچه بیشتر ثروت و قدرت در دستان عده‌ی معدودی از شرکت‌ها و کشورهای پیشرفته باشد.

‘اسیدپاشی تفریحی’ و فروپاشی اخلاقی

‘اسیدپاشی تفریحی’ و فروپاشی اخلاقی

لحظه فرارسیدن زلزله را نمی‌توان پیش بینی کرد، اما فروپاشی اخلاقی یک جامعه را از رصد ترک‌ها بر بدنه‌ی آن می‌توان احساس کرد. همه ناهنجاری‌های کوچک و بزرگ اطراف ما سیگنال‌های جدی‌ای هستند از سوی جامعه برای فهماندن وضعیتی ویژه. پیامدهای تاخیری مجموعه روندهای اجتماعی و سیاسی حاکم بر جامعه ایران به ویژه در یک دهه ی اخیر، به برآمدن وضعیتی ویژه از انحطاط اخلاقی در جامعه منجر شده است که علائم آن هرروز در شکلی نوتر و غافلگیرکننده‌تر از موارد پیشین بروز می‌کند. شاید ناامیدکننده‌ترین این موارد را بتوان همین مورد اخیر «اسیدپاشی تفریحی» دانست. شوخی ساختن از سیه‌روزی انسان‌ها، تفریح با ویرانی چفت و بست‌های جامعه‌ای که ما را در بر گرفته، غم انگیزترین نمود انحطاط اخلاقی جامعه ماست.